asfalt

← Natrag

Asfalt je eksperiment, odnosno izrada uzoraka malo drugačijeg asfalta.

Željeli smo da se za naš nagrađeni projekt uređenja obalnog pojasa “dva kraka Primoštena” izvede drugačiji asfalt od uobičajenog.

Ideja je bila da se uz minimalne promijene u tehnologiji vruče valjanog asfalta, postignu velike promijene u izgledu.

Unatoč činjenici da je eksperiment uspio, tehnologija nažalost nije implementirana pri asfaltiranju.

  • Filed under: eksperimenti